Εξοπλισμός Παραγωγής

q1

13(001).jpg

Οι κύριοι εξοπλισμοί παραγωγής μας είναι: Γραμμή προεπεξεργασίας χαλύβδινων πλακών


Χαλύβδινη πλάκα αποστράγγισης, ισοπέδωση & γραμμή κοπής


14(001).jpg

q3

Γραμμή κοπής CNC από χάλυβα


Μηχανή συγκόλλησης με δέσμη πορείας


q4

q5

Μηχανή συναρμολόγησης δέσμης πορείας


Μηχανή κοπής αλέσεως


q6

19.jpg

Πλατφόρμα προ-συναρμολόγησης γεφυρών


Μηχανή εκτόξευσης


20(001).jpg

21CNC vertical machining center(001).jpg

Ευρωπαϊκό σταθμό εξέτασης ανύψωσης


CNC κατακόρυφο κέντρο επεξεργασίας


22Heavy duty  2285B CNC vertical machining center(001).jpg


Βαρέως τύπου 2285B CNC κατακόρυφο κέντρο επεξεργασίας ect.