Εργαστήριο χαλύβδινου φούρνου 125T Χειρολαβή γερανός από Sinokocranes

- Dec 03, 2019-

125T Ladle Steel Mill Crane from Sinokocranes

Ο γερανογέφυρας 125/40 / 40T παραδίδεται στον χρήστη χαλυβδοσωλήνων στην Ινδονησία από το Sinokocranes στις 3 Δεκεμβρίου 2019.

Ο γερανός γεώτρησης χρησιμοποιείται σε εργαστήριο φούρνου χάλυβα για την ανύψωση υγρού χάλυβα με συνεχείς εργασίες 24 ώρες την ημέρα.